با خرید از گیل شارژ می‌تونید برای انجام کار خیر ، راحت و مستقیم به نیازمندان کمک کنید!

5% درآمد حاصل فروش کارت شارژ و پرداخت قبوض در سایت جهت امور خیریه صرف خواهد شد.

خیریه های طرف قرارداد :

 

سازمان جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران - کمک به کودکان گرسنه و آموزش آنان

 

 

بالای صفحه